<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gewoon professioneel

Het financieel verslag in Visionplanner.

iStock-667838656-web-2

Een uitgebreid financieel verslag, instelbaar per klant.

Financieel Verslag in huisstijl-1

Eigen layout

Op kantoorniveau bepaal je zelf de layout voor het financieel verslag. Je kunt je kantoorlogo instellen en achtergrondafbeeldingen voor de voorpagina en volgvel. Ook kun je zelf de lettertypes en kleuren instellen voor tekst en titels.

Zo maak je een fraai rapport met een professionele uitstraling!

Resultaatanalyse, financiële positie en kengetallen

Resultaatanalyse, financiële positie en kengetallen

Het financieel verslag bevat een uitgebreide resultaatanalyse, financiële positie en kengetallen. Daarin zijn zowel tabellen als grafieken opgenomen.

Deze hoofdstukken geven een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening.

Kapitaalspecificatie

Kapitaalspecificatie

Je kunt een specificatie van het kapitaal opnemen met een overzicht van privé opnamen, stortingen en de winstverdeling.

Fiscale positie

Fiscale positie

“Hoeveel belasting moet ik betalen?”

Met de fiscale positie in het financieel verslag geef je de klant inzicht in de totstandkoming van de belastbare winst uit onderneming of de vennootschapsbelasting positie.

Jaarrekening

Jaarrekening

In het financieel verslag zijn de balans, winst- en verliesrekening en toelichtingen opgenomen. Deze vormen samen het jaarrekening-gedeelte binnen het financieel verslag.

De teksten van grondslagen en toelichtingen zijn conform wet- en regelgeving en modellen van de NBA. Er zijn hulpteksten aanwezig die je assisteren bij het uitwerken van de jaarrekening. Verder is in één oogopslag te zien door wie een standaard tekst gewijzigd is en wanneer dat geweest is.

Voor een BV stel je de jaarrekening op in SBR-formaat. Ook de samenstellingsverkaring kan in SBR-formaat worden opgesteld. Beide SBR-documenten worden automatisch geïntegreerd in het financieel verslag zodat je een compleet verslag kunt verstrekken aan je klant.

Uitgebreid of uitgebreider

Uitgebreid of uitgebreider?

De grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening worden automatisch getoond – of verborgen als deze niet van toepassing zijn. Dat gebeurt op basis van het saldo op de bijbehorende Visionplanner-rubriek.

Voor alle specificaties en toelichtingen in het financieel verslag geldt dat ze eenvoudig aan- of uitgezet kunnen worden met een vinkje. Jij bepaalt hoe gedetailleerd je de jaarrekening wilt presenteren.

Watermerk voor concept

Watermerk voor concept

Zolang de jaarrekening nog niet definitief is, bevat het financieel verslag altijd automatisch een ‘Concept’ watermerk. Pas als alles is afgerond kan de klant een definitief rapport downloaden.

Voorbeeldrapporten

Jaarrekening in het Engels & voor Stichting

Het is mogelijk om een jaarrekening op te stellen in het Engels. Daardoor kun je nu ook klanten met buitenlandse bestuurders of aandeelhouders bedienen met Visionplanner.

Daarnaast is de jaarrekening ook beschikbaar voor stichtingen die moeten rapporteren op basis van Richtlijn 640 of RJk C1 voor (kleine) organisaties zonder winststreven.

Download voorbeelden

De voordelen voor de adviseur

Met Visionplanner stel je op een eenvoudige manier een jaarrekening op die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Beknopt waar het kan en uitgebreid waar het nodig is. Je maakt per klant de keuze tussen alleen SBR, alleen financieel verslag, of een combinatie van beide.

Bespaar tijd

Gebruikers van Visionplanner besparen tot 3 uur per jaarrekening ten opzichte van klassieke rapportgeneratoren. Deze tijd steek je waarschijnlijk graag in contact met je klant en advisering.

Andere interessante functies

Jaarrekening

Lees meer

Consolidatie

Lees meer

Begroting

Lees meer
Businessman holding a red traffic triangle warning sign in front of his head

Financieel verslag

Wist je dat je naast de superefficiënte SBR jaarrekening ook een uitgebreid financieel verslag tot je beschikking hebt?

Download voorbeeld van het Financieel Verslag