Risicogericht samenstellen conform COS4410

De nieuwe COS4410 stelt andere eisen aan de manier waarop het samenstelproces verloopt. Met Visionplanner ben je daar helemaal klaar voor. Tijdens de cijferbeoordeling meteen aangeven waar risico’s (aandachtspunten) zitten en de benodigde maatregelen benoemen. Niet slaafs vinkjes klikken, maar inzet van je professional judgement. Het echte werk!

Zo bouw je een toetswaardig dossier op.

Alles in SBR-format

Risicogericht samenstellen